13 Ocak 2024 Resmi Gazete’de Alınan Kararlar! Medya Kuruluşlarının Mali ve İdari Şartları Değişti

Resmi Gazete’de 13 Ocak 2024 tarihli kararlar; Yürütme ve İdare bölümü, Milletlerarası Antlaşmalar, Yönetmelikler, Tebliğ, İlke Kararı ve İlan bölümü yayımlandı. Peki, 13 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de bugünün kararları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde.. Alınan kararların tüm detaylarını görüntülemek için PDF link seçeneğine Tıklayınız. 13 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete PDF
RESMİ GAZETE’DE BAZI ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
– Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Ücretleri..
– Medya Kuruluşlarının Mali ve İdari Şartları Değişti
– Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncılığında Yeni Düzenlemeler
– Kablolu ve Uydu Yayıncılığında Değişiklikler
– KOSGEB’den Destek Programlarına Yenilikler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜMİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR–– 2016 Yılı İçin Türkiye’ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No’lu Zeyilnamenin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8080)
–– İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8081)
YÖNETMELİKLER–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞ–– Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi
İLKE KARARI–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 2878 Sayılı İlke Kararı
İLÂN BÖLÜMÜa – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
13 Ocak 2024 Tarihli Resmî Gazete PDF