16 Ocak 2024 Resmi Gazete’de alınan kararlar! Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Revizyon

Resmi Gazete’de 16 Ocak 2024 tarihli kararlar; Yürütme ve İdare bölümü, Yönetmelikler ve ilan bölümü yayımlandı. Peki, 16 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de bugünün kararları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde.. Alınan kararların tüm detaylarını görüntülemek için PDF link seçeneğine Tıklayınız. 16 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete PDF
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜMİLLETLERARASI ANDLAŞMA–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8083)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8084, 8085, 8086, 8087)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8088)
–– 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (Karar Sayısı: 8089)
YÖNETMELİKLER–– Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8090)
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8091)
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/58, K: 2023/204 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/105, K: 2023/208 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/134, K: 2023/209 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/10/2023 Tarihli ve 2020/1327 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/11/2023 Tarihli ve 2020/12802 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/01/2024 Tarihli ve 2024/80 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
16 Ocak 2024 Tarihli Resmî Gazete PDF