17 Ocak 2024 Resmi Gazete’de alınan kararlar! Terörle Mücadeleye Tavizsiz Tam Destek

Resmi Gazete’de 17 Ocak 2024 tarihli kararlar; Yasama bölümü, TBMM kararı, Yürütme ve İdare bölümü, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine seçme kararı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları, Yönetmelikler ve İlan bölümü yayımlandı. Peki, 17 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de bugünün kararları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde.. Alınan kararların tüm detaylarını görüntülemek için PDF link seçeneğine Tıklayınız. 17 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete PDF
YASAMA BÖLÜMÜTBMM KARARI1399 Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜUYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA VE BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan GÜLEÇ ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan YAŞAR’ın Seçilmesine Dair Karar
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER–– Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
17 Ocak 2024 Tarihli Resmî Gazete PDF