2024 yılında Ekonomide yaşanacak gelişmeler dikkate alındığında Borsada nelere dikkat edilmeli?

Yabancı Yatırımcı Girişleri: Yabancı yatırımcıların piyasaya girmesi genellikle büyük şirketlerin ve sektör liderlerinin hisse senetlerini olumlu etkiler. Bu şirketler genellikle daha istikrarlı ve güvenli kabul edilir.
Enflasyon ve Faiz Oranları: Artan enflasyon, genellikle faiz oranlarının yükselmesine yol açabilir. Faiz oranlarının yükselmesi, borçlanma maliyetlerini artırarak bazı sektörleri olumsuz etkileyebilir. Ancak, enflasyona dayanıklı sektörler ve şirketler, bu durumdan olumlu etkilenebilir.
Asgari Ücret Artışı: Asgari ücretteki artış, tüketici harcamalarını artırabilir. Bu durum, perakende, tüketici malları ve hizmet sektörleri gibi tüketici harcamalarına bağlı sektörler için olumlu olabilir.
Enflasyon Muhasebesi: Enflasyon muhasebesi uygulamaları, enflasyonun finansal raporlara etkisini dengeler. Bu, finansal tabloların gerçeğe daha yakın bir şekilde sunulmasını sağlar ve yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.