21 Nisan 2024 Resmi Gazete’de Alınan Kararlar! Bazı Sağlık Hizmetlerinin Kapsam Dışına Çıkarıldı! Kronik Hastalık İlaçlarının Geri Ödeme Oranları Değişti

Resmi Gazete’de 21 Nisan 2024 tarihli kararlar; Yürütme ve İdare bölümü, Yönetmelikler ve ilan bölümü yayımlandı. Peki, 21 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de bugünün kararları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde.. Alınan kararların tüm detaylarını görüntülemek için PDF link seçeneğine Tıklayınız. 21 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete PDF
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aerobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
İLÂN BÖLÜMÜa – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
21 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete PDF