22 Mayıs 2024 Resmi Gazete’de Alınan Kararlar! Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndan Yeni Atamalar

Resmi Gazete’de 22 Mayıs 2024 tarihli kararlar; Yürütme ve İdare bölümü, Atama Kararı, Yönetmelikler, Tebliğ, Yargı Bölümü, Anayasa Mahkemesi Kararı ve ilan bölümü yayımlandı. Peki, 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de bugünün kararları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde.. Alınan kararların tüm detaylarını görüntülemek için PDF link seçeneğine Tıklayınız. 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete PDF
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜATAMA KARARI–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
YÖNETMELİKLER–– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510)
–– Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)
YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARI–– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/7611 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
22 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete PDF 
Kaynak: resmigazete.gov.tr