23 Ocak 2024 Resmi Gazete’de alınan kararlar! İmar Planları Artık Yargıya Tabi!

Resmi Gazete’de 23 Ocak 2024 tarihli kararlar; Yürütme ve İdare bölümü, Yönetmelikler, Tebliğler, Karar, Yargı bölümü, Anayasa Mahkemesi kararı, Yargıtay kararı ve ilan bölümü yayımlandı. Peki, 23 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de bugünün kararları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde.. Alınan kararların tüm detaylarını görüntülemek için PDF link seçeneğine Tıklayınız. 23 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete PDF
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği
–– Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ
–– 2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KARAR–– 21 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar
YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARI–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2023 Tarihli ve E: 2020/75, K: 2023/188 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARI–– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 18/01/2024 Tarihli ve 2024/1 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜa – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
23 Ocak 2024 Tarihli Resmî Gazete PDF