4 Ocak 2024 Resmi Gazete’de alınan kararlar! YSK, 2023 Mahalli İdareler Seçimlerinde İtirazları Reddetti

Resmi Gazete’de 4 Ocak 2024 tarihli kararlar; Yürütme ve İdare bölümü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararları, Atama kararları,  Yönetmelikler, Tebliğ, Kurul kararları, Yargı bölümü, Yargıtay kararları ve ilan bölümü yayımlandı. Peki, 4 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de bugünün kararları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde.. Alınan kararların tüm detaylarını görüntülemek için PDF link seçeneğine Tıklayınız. 04 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete PDF
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Mudanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mudanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ–– Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/47)
YARGI BÖLÜMÜYÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI–– Yüksek Seçim Kurulunun 3/1/2024 Tarihli ve 2024/4 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 3/1/2024 Tarihli ve 2024/5 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜa – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
04 Ocak 2024 Tarihli Resmî Gazete PDF