6 Şubat 2024 Resmi Gazete’de alınan kararlar! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem..Taşra Teşkilatı Nasıl Çalışacak?

Resmi Gazete’de 6 Şubat 2024 tarihli kararlar; Yürütme ve İdare bölümü, Yönetmelikler, Tebliğ ve ilan bölümü yayımlandı. Peki, 6 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de bugünün kararları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde.. Alınan kararların tüm detaylarını görüntülemek için PDF link seçeneğine Tıklayınız. 6 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete PDF
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Görev ve Yetkileri ile Taşra Teşkilatının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)
İLÂN BÖLÜMÜa – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
6 Şubat 2024 Tarihli Resmî Gazete PDF