BAGİS cihazlarına yeni düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 21 Ağustos 2021 tarihli ve 31575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği üzerinde önemli değişikliklere gitti. Yayımlanan yeni tebliğ, balıkçı gemilerinin izleme sistemleriyle ilgili bazı düzenlemeleri içermekte. 
Yapılan değişikliklere göre, Tebliğin 5. maddesinin dördüncü fıkrasında şu güncelleme yapıldı: “(4) BAGİS ile ilgili GSM, uydu ve diğer iletişim araçlarına ait abonelik ve iletişim/haberleşme ücretlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”
Ayrıca, 6. maddeye eklenen yeni bir fıkra ile BAGİS cihazı arızalarına müdahale, cihaz sökme ve takma işlemlerinin Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş firmalarca yapılacağı belirtildi. Bu firmaların Genel Müdürlük tarafından ilan edileceği ifade edildi.
Tebliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasında da değişiklik yapıldı: “(2) Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS yazılımı aracılığıyla kendi gemisine ait BAGİS cihazının çalışıp çalışmadığını düzenli kontrol etmek zorundadır. Cihazın arızalı olması durumunda arıza kaydı oluşturur. BAGİS cihazı arızalanan balıkçı gemisi, arıza kaydı oluşturulduktan sonra BAGİS cihazının arızası giderilene kadar avcılık faaliyetinde bulunamaz.”
Yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tebliğdeki bu değişikliklerle birlikte, balıkçı gemilerinin izleme sistemlerine ilişkin düzenlemelerde önemli bir güncelleme gerçekleşmiş oldu. Bakanlık, bu düzenlemelerin sektöre daha fazla şeffaflık ve güvenlik getireceğini belirtirken, uygulamayla ilgili detaylı bilgilerin resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağını duyurdu.
Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/47)