Kocaer Çelik’in temel analiz raporu

 Kocaer Çelik’in hasılatı, brüt karı, faaliyet karı, FAVÖK ve net karı önemli oranda artmış. Bu artışlar, şirketin piyasadaki konumunu güçlendirdiğini ve operasyonel verimliliğinin iyileştiğini gösteriyor. Ayrıca, dönen varlıklar ve duran varlıkların büyüklüğünde de önemli artışlar mevcut. Ancak, şirketin nakit ve nakit benzerleri azalmış ve kısa vadeli yükümlülükleri önemli ölçüde artmıştır.
Finansal Göstergeler ve Performans:
F/K Oranı: 19.32, şirketin hisse başına fiyatının kazancına oranının piyasa tarafından değerlendirildiğinde ortalama üzerinde olduğunu gösteriyor.PD/DD Oranı: 6.64, piyasa değerinin defter değerine oranının yüksek olduğunu, yani şirketin piyasada defter değerinin üzerinde bir değerleme aldığını belirtir.FD/FAVÖK Oranı: 16.15, şirketin işletme karlılığının değerlemesinin ortalama bir seviyede olduğunu gösterir.
Net Kar Artışı: %148, şirketin net karında bir önceki yıla göre büyük bir artış olduğunu ve bu da şirketin karlılığının önemli ölçüde arttığını gösteriyor.
Borç Durumu ve Likidite:
Net Borç: 1.532.667.418, şirketin net borcunun yönetilebilir seviyelerde olduğunu gösterir.Net Borç/FAVÖK Oranı: 0.86, şirketin borcunu işletme karıyla karşılama kapasitesinin iyi olduğunu gösterir.
Değerlendirme:
Kocaer Çelik’in mali yapısı ve piyasa performansı, şirketin sağlam bir finansal temele ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Karlılık marjlarında ve aktif karlılığındaki artış, şirketin operasyonel verimliliğinin ve piyasadaki konumunun güçlendiğine işaret ediyor. Ancak, yüksek PD/DD oranı ve F/K oranı, şirketin piyasa değerlemesinin zaten yüksek beklentileri yansıttığını gösteriyor. Bu durum, potansiyel yatırımcılar için şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerini ve piyasadaki genel risk faktörlerini dikkatlice değerlendirmelerini gerektirir.
Yatırım tavsiyesi değildir