ASO Başkanı Özdebir: Bankalar faiz üst limitine uymuyor

Küresel ekonomilerde enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikası kapsamında artan faiz oranının enflasyonu düşürmediği bir dönemden geçildiğini belirten Nurettin Özdebir, bozulan eğilimleri düzeltmek için para politikası veya faiz yerine, bütüncül politika benimsenmesi gerektiğini bildirdi.

”Politika faizi ile piyasa faizlerinin birbirinden koptuğu bir süreci yaşıyoruz”​


Dünya gazetesinin haberine göre Özdebir, küresel durgunluk ve enflasyon seyrinin, Türkiye’nin ihracat kapasiteni daraltırken kur üzerindeki baskıları da artıracağına vurgu yaptı.

Türkiye’de de uygulanan makro ihtiyari politikaların, para politikasının ikamesi değil tamamlayıcısı olduğunu söyleyen Özdebir, “Para politikasında normalleşme olmadan kredi-mevduat arasındaki asimetrinin ortadan kalkması mümkün değildir. Politika faizi ile piyasa faizlerinin birbirinden koptuğu bir süreci yaşıyoruz” dedi.

”Üretim için kredi lazım”​


Hükümetin büyüme hedefini öne çıkarırken kredi hacminin daralmasının çelişki olduğunu ifade eden Nurettin Özdebir, ticari krediler için belirlenen üst limitten kredi kullanılamadığını dile getirdi.

ÜFE’de yüzde 144 oranına rağmen yüzde 40 faizin bile avantajlı olduğunu ancak reel sektörün krediye ulaşamadığını söyleyen Özdebir, “Üretimin aksamaması için özellikle sanayicinin krediye ulaşabilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kabul edilemez derecede yüksek olan enflasyonun, hem hane halkını hem de reel sektörde belirsizliğe neden olduğuna vurgu yapan Özdebir, emeğin milli gelirden aldığı payın azaldığını, enflasyonun ayrıca üreticinin fiyat belirleme kabiliyetini de azalttığını aktardı.
 
Üst Alt