Lanzarote Sözleşmesi nedir? Çocukları koruyan Lanzarote Sözleşmesi ne zaman imzalandı?

Haklarını tek başlarına savunabilecek kadar yetkinlikleri olmayan çocuklar için korunması gereken haklarının geliştirilmesi görevi toplumlarındır. Bu bağlamda, Lanzarote Sözleşmesi nedir? Çocukları koruyan Lanzarote Sözleşmesi ne zaman imzalandı?

Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 25 Ekim 2007 tarihinde Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından imzalandı. Türkiye ise 2011 yılında sözleşmeye dahil oldu. İşte, merak edilen Lanzarote Sözleşmesi maddeleri ve içeriği...

Özellikle kız çocuklarının erkek yaşta evlendirilmesi ve çocuk istismarının önüne geçilmesi amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinden tarafından geliştirilen 'Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi', devletlere pozitif yükümlülükler getiriyor.

LANZAROTE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

5 Ekim 2007 tarihinde İspanya'nın Lanzarote Adası'nda Avrupa Konseyi üye devletleri ile diğer bazı devletler arasında 'Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' imzalandı.

'Lanzarote Sözleşmesi' adıyla bilinen anlaşmaya imza atan devletler arasında, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra ABD, İngiltere, Rusya, Japonya ve Türkiye yer alıyor.

Lanzarote Sözleşmesi'nin temel amacı şöyle:

* Çocukların cinsel sömürü ve istismara uğramasını engellemek ve bu konuda ulusal ve uluslararası iş birliği gerçekleştirmek

* Çocuk pornografisi ve fuhşunu yasaklamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri almak

* Çocukların psiko-sosyal gelişimi açısından yıkıcı olabilecek etkilerini ortadan kaldırmak

* Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilecek çocuk pornografisi ile mücadele etmek

* Çocukların iyilik ve menfaatlerini en üstün değer olarak kabul etmek

* Önleyici-koruyucu ceza hukuku alanı oluşturmak

* Tüm bu yükümlülükleri bağlayıcı hale getirerek özel bir gözetim ve denetim mekanizması kurmak

LANZAROTE SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN İMZALANDI?

Sözleşme 13 Ağustos 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geldi. Sözleşmenin kabul edilebilmesi için 'Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı' oluşturuldu; Dışişleri, Adalet, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları görev aldı ve ismi anılan komisyonlar 567 sayılı Komisyon Raporu ile olumlu görüş sundu, sonuç olarak 6084 Sayılı Kanun ile onaylandı ve 3 Mart 2010 tarihinde karar verildi.

18 Temmuz 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu tarafından Lanzarote Sözleşmesi'ne dahil olunmasına karar verildi.

'Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi', 10 Eylül 2011 tarihinde 28050 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Üst Alt