KTÜ’lü profesör açıkladı! Gelir dağılımında bozulmalar devam edecek

KTÜ’lü Prof. Dr. İhsan Günaydın, ülkede gelir dağılımında bozulmanın devam ettiğini kaydetti. Prof.Dr. İhsan Günaydın, “2022 yılını referans alan gelir dağılımı istatistiklerine göre gelir dağılımı bozulmuş ve zengin kesim daha da zenginleşmiştir.” dedi.
KTÜ’lü Prof. Dr. İhsan Günaydın, ülkede gelir dağılımında bozulmanın devam ettiğini kaydetti. TÜİK’in açıkladığı gelir dağılımı istatistiklerini değerlendiren Prof.Dr. İhsan Günaydın, “2022 yılını referans alan gelir dağılımı istatistiklerine göre gelir dağılımı bozulmuş ve zengin kesim daha da zenginleşmiştir. Gelir dağılımındaki bu bozulmanın en önemli nedeni rasyonel olmayan ekonomi politikalarının uygulanmasıdır.” ifadelerini kullandı. Gini katsayısı rakamlarını değerlendiren Prof. Dr. İhsan Günaydın, “Kişisel gelir dağılımının eşitlik veya eşitsizliğini ölçmede kullanılan Gini Katsayısı ve %20’lik ve %10’luk grupların toplam gelirden aldığı paya göre gelir dağılımı 2022’de 2021’e göre bozulmuştur. Şöyle ki:Gini Katsayısı(katsayı sıfıra yaklaştıkça eşitliğin, bire yaklaştıkca eşitsizliğin arttığını gösterir) 2021’de 0.415 iken 2022’de 0.433’e yükselmiştir. 2002’de 0.440 olan Gini katsayısı bu yıldan sonraki en yüksek düzeye yükselmiştir. 0.433’lük Gini katsayısı gelir dağılımının bozulduğunu göstermektedir. En yüksek gelirli %20’lik nüfus grubunun gelirden aldığı pay 2021’de %48 iken 2022’de %49.8’e yükselmiştir. Yani, en yüksek gelir elde eden %20’lik grup ülkenin GSYH’nın %49.8’ini alırken geri kalan nüfus(toplan nüfusun %80’i) GSYH’nın %50.2’sini almıştır. En düşük gelirli %20’lik nüfus grubunun gelirden aldığı pay ise 2021’de %6 iken 2022’de %5.9’a düşmüştür. P80/P20 oranı 2021’de 7.9 iken 2022’de 8.4 olmuştur. Yani, en fazla gelir elde eden %20’lik grup ile en az gelir elde eden %20’lik grubun gelirleri arasındaki fark 7.9 kattan 8.4 kata çıkmıştır. P90/P10 oranı ise 2021’de 14.2 iken 2022’de 15 olmuştur. Yani, en zengin %10 nüfusun geliri ile en fakir %10 nüfusun geliri arasındaki fark 14.2 kattan 15 kata çıkmıştır.” değerlendirmelerinde bulundu.
“Gelir dağılımdaki bozulmalar devam edecek”Ülkede gelir dağılımının bozulduğuna işaret eden Prof. Dr. İhsan Günaydın, “2022 yılını referans alan gelir dağılımı istatistiklerine göre gelir dağılımı bozulmuş ve zengin kesim daha da zenginleşmiştir. Gelir dağılımındaki bu bozulmanın en önemli nedeni rasyonel olmayan ekonomi politikalarının uygulanmasıdır. Faizi düşürerek enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan bu politikalar, hem enflasyonu yükseltmiş hem de negatif reel faizli kredilerden daha çok yüksek gelirlilerin yararlanması nedeniyle gelir dağılımını bozmuştur. Haziran 2023’den sonra rasyonel politikalara dönülmüş ancak yüksek enflasyon ve daha az da olsa negatif reel faiz devam ettiği için 2025’in ilk ayında açıklanacak olan 2023 gelir dağılımı istatistiklerinde de gelir dağılımındaki bozulmanın devam edeceğini söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.