Miraç Gecesi’nin en mühim faziletlerinden biri, 5 vakit namazın farz kılınmasıdır!

Miraç Kandili’nin Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Recep ayının artık sona erip ve Şaban ayının geldiğini gösteren Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir gecedir. Miraç, bir nevi Ramazana hazırlıktır. Ramazanı hatırlatıcı, uyarıcı mesaj değeri bulunan önemli bir gecedir.
Hz. Muhammed, Miraç gecesi, Allah’ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğuna “Burak” adlı binekle seyahat etti. Recep ayının 27. gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.v), Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler. Peygamberimiz ise Refref vasıtasıyla Allah ile görüşür. 
Miraç Gecesi Neler Oldu?
Hazreti Muhammed (s.a.v.) Miraç gecesi, Allah’ın daveti üzerine Cebrail’in (a.s.) rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed (s.a.v.) yolculuğunda “Burak” adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılındı, Allah’a şirk koşmayanların Cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vah yetti.
Miraç Gecesi’nin Önemi 
İslam kaynaklarına göre, Mekke’den Medine’ye hicretten bir sene önce yaşanan “İsra ve Miraç” olayı Allah’ın, Hazreti Muhammed’in Mekke’de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Peygamber Efendimiz bu gece pek çok ruhani ahvâl ve ikrama kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır.
İsrâ ve Miraç olarak ifade edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Meselâ, beşerî manada mekân ve zaman mefhumu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahedeler, bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde vuku bulmuştur.
Miraç Kandil’ini ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine “namaz” hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. 
*Miraç gecesinde “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirildi.
Miraç Kandili’nin Faziletleri Nelerdir?
Peygamber Efendimi (s.a.s), miraç mucizesinin gerçekleşmesi ve ümmetinin cehennemin nasıl yerler olduğu, miraç mucizesinde nelerle karşılaştığını şu hadisleriyle aktarmaktadır:
 – ‘Ben Kabe’nin Hatim kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi iman ve hikmetle dolu, altından bir kap getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi iman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu.’
 – Miraç gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti.
 – Miraç Gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır.
 – Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. ‘Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir.’ denildi.
Miraç gecesinde farz kılınan ibadet nedir?
Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
Miraç gecesinde ne yapmalı?
Miraç gecesi yapılacak ibadetler Diyanet bilgileri ile gerçekleşecek. Kur’an–ı Kerim okuma, namaz kılma, bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunma bu gece yapılacak ibadetler arasında yer alıyor.
Miraç gecesinde hangi sure inmiştir?
Bakara Süresi 285. ve 286. ayetlerinin nüzul zamanıyla ilgili tefsir ve hadis kaynaklarında birbiriyle örtüşmeyen hadisler nakledilmiştir. Bazı rivayetlere göre ayetler Miraç’ta vah yedilmişken, bazılarına göre ise Medine’de nazil olmuş ve Bakara Süresi 284. ayetini nesh etmiştir.
Miraç Kandili namazı kaç rekat kılınır?
Miraç Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Miraç gecesi namazının kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek olur. Miraç kelime manası olarak “merdiven”, “yükselecek yer”, “en yüksek makam” anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in göğe yükseldiği gecedir.
Miraç gecesinde 12 rekat namaz nasıl kılınır?
12 rekat olan Miraç kandili nafile namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir.
Miraç Kandilleri Mesajları
– “Tüm İslam âleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecenin tüm dünya için salgın hastalıklardan arınmış, sağlıklı, huzurlu ve bereketli günlere vesile olmasını temenni ediyorum.”
– “Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Türk İslam âleminin Miraç kandili kutlu olsun.”
– “Tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili kutlu olsun… Allah’ım dua ediyorum bu illetten umarım bir an önce tüm insanlık kurtulur.”
– “Sıkıntıların ferahlığa tebdil edildiği bu mübarek gecede, Rabb’im dualarımızı kabul eylesin. Miraç Kandili’miz kutlu olsun.”
– “Mübarek Miraç Kandili gecesinde kalplerdeki dualarımız ortak. Dileğim odur ki; bu kutlu gece, yaralarımızın bir an önce sarılmasına, birlik ve beraberliğin yüceltilmesine vesile olsun. Miraç kandiliniz Mübarek olsun.”
– “Allahım! Bizleri Regaib’le sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek seni hak eden kullarından eyle.”