Mülkiyeti Fındıklı Belediyesine Ait Felamur Kafe İhaleyle Kiralanacaktır!

Rize Fındıklı Belediye Başkanlığı, Sosyal Tesisleri (Felamur Kafe) ilan.gov.tr’de yayınladığı ilana göre;
MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ1.Belediyemize ait Aksu Kadın Yaşam Parkı içerisindeki Felamur Kafenin Belediye Meclisimizin 06.02.2024 tarih ve 23 sayılı kararları gereği, 10 yıllığına kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c maddesine istinaden Açık Teklif Usulüne  göre ihale edilecektir.
2.Şartname ve ekleri Fındıklı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 1000,00 TL  (Bintürklirası) TL KDV dahil ücret karşılığında satın alınacaktır.
3.İhaleler Merkez Mah.8.Cadde No:5/A Fındıklı-RİZE adresinde bulunan Fındıklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı  13/05/2024 tarih Pazartesi günü  saat 10:00 ‘ye kadar Fındıklı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
5.İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
1-Kiralama şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.2-Tebligat için adres beyan belgesi,3-Teklif Mektubu4-Geçici Teminat makbuzu veya Geçici Teminat mektubu (süresiz).5-Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1000,00 TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!