Tarım alanları amacı dışında kullanılmamalı

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, tarımsal üretimin artması için bir dizi öneri sundu. Öncelikli olarak tarım alanlarının amacı dışında kullanımının önüne geçilmesini talep eden Başkan Pehlevan, “Çiftçinin Tarım Kredi, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları yeniden yapılandırılmalı, faizleri silinmeli” dedi.
Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan, tarıma destek verilmesi çağrısında bulundu. Ülkede üretimin artması için tarımsal desteklerin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Başkan Pehlevan, “Üretiminin devam etmesi için verimli tarım arazileri yapılaşmaya açılmamalı, üreticiler somut olarak korunmalı, alanda tutulmalı, üretim maliyetleri düşürülmeli ve üretimde devamlılık sağlanmalı. BAĞ-KUR, SSK primleri ötelenmeli. Deprem bölgesine yönelik, bütüncül, uzun vadeli, ek bütçeyi içeren, bir tarımsal, ekonomik ve sosyal paket açıklanmalı. Öncelikle tarım arazilerindeki yarık ve tümsekler hızlı bir şekilde belirlenmeli, tarla bütünlükleri yeniden sağlanmalı. Sulama altyapısı, su depoları, sulama kanalları kontrol edilmeli, hasarlar hızla giderilmeli. Hayvancılığın ve süt üretiminin devam etmesi için köylerde hızlıca geçici barınma, beslenme, ısınma sorunu giderilmeli. Hayvan barınakları hızlı şekilde yapılmalı, enkaz altında kalan tarım alet makinalar ve traktörler tespit edilerek, eksiklikler giderilmeli.” çağrısında bulundu.
Kredi borçları yeniden yapılandırılmalıKırsaldan kente göçün önlenmesi gerektiğini de savunan Başkan Cemil Pehlevan, “Kırdan kente göçü engellemek için, kırsalın yaşam koşulları cazip hale getirilmeli, tarımsal üretim teşvik edilmeli. Önümüzdeki günlerde tarlalarda gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal faaliyetler, Mart-Nisan’dan sonra yeni ürünlerin ekimi başlayacak. Üretim aksamaması için girdilerin hızlı ve ucuza temin edilmesi, ayrıca insan gücü ihtiyacı bir an önce karşılanmalı. Depremzedeye verilen yem desteği sürekli olmalı ve miktarları artırılmalı. Hasat edilen ürünlere yönelik ürünler, destekler sonradan verilmemeli. Çiftçinin Tarım Kredi, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları yeniden yapılandırılmalı, faizleri silinmeli. Tarım topraklarının amaç dışı kullanılması depremin yol açtığı kayıpları artırıyor. Hepsinden önemlisi ise, artık tarım arazileri amacı dışında kullanılmamalı.” ifadelerini kullandı.