Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Binası Onarım İşi Yaptıracak!

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre;
Sekiz (8) Adet Okul Binası Onarımı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenina) Adı: TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi  : Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
2-İhale konusu yapım işinina) Adı : Sekiz (8) Adet Okul Binası Onarımı Yapım İşib) Niteliği, türü ve miktarı: Sekiz Adet Okul Binasına İnşaat Onarımları Yaptırılacaktır. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Akçaabat, Şalpazarı, Of, tonya, Arsin, Maçka, Ortahisar / TRABZONç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2024 – 10:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!