Trabzon’un Maçka ilçesinde 1.005 m² arsa mahkemeden satılıktır!

İlan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre; Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, ALATAŞ Mahalle/Köy, 115 Ada, 15 Parsel, Trabzon 2. Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı NotlarıPlansız Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında; emsal: 0,40’ı aşmamak üzere, bina yüksekliği Hmax: 7,50 m (2 kat),toplam inşaat alanı 250,00m2 yi geçmeyecek ve kamuya ait yollardan 5,00 metre, komşu parsellerden 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapı 1 adet konut amaçlı yapıya izin verilebileceği, ayrıca Trabzon 2. Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları (7.2.5.5.1.9.2.) maddesi kapsamında parsel alanı 2500m2 den küçük, 2012 den önce yapılmış ve mevzuat gereği izinli sayılan tek yapının bulunduğu parsellerde, toplam inşaat alanı 0,40’ı ve 250m2 yi aşmayacak şekilde ilave tek yapı yapılabileceği belirtilmiştir. Mahalle yoluna cephesi olan taşınmazın ulaşım sorunu yoktur. Üzerinde 75m2 alanlı zemin kattan oluşan %100 tamamlanmış bir bina vardır. %40 yıpranma paylıdır.Adresi : Maçka İlçesi Alataş Mahallesi Maçka / TRABZON
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!