MUKORAL Nedir Ne İçin Kullanılır? Mukoral Hakkında Kullanıcı Yorumları

MUKORAL, balgam salgısını sulandıran ve salgılanmasını kolaylaştıran balgam söktürücü bir ilaçtır. Bu sayede balgamın kolayca atılmasını sağlayarak solunum güçlüğünü giderir ve öksürüğü azaltır.
– METKORAL, 150 ml şurup içeren, kahverengi cam şişede, plastik ölçek ile birlikte sunulur.
– MUKORAL , balgamın koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan ani süreğen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.
Olası yan etkiler nelerdir ?Tüm ilaçlar gibi MUKORAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, MUKORAL ’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
-Ciltte döküntü
-Mukozalarda değişiklik
-Yüzde şişme
-Nefes almada güçlük
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUKORAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
-Ciltte döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz
-Bulantı, kusma
-Karın ağrısı
-İshal
-Kuvvetsizlik
-Baş ağrısı
-Kaşıntı
Bunlar MUKORAL’in hafif yan etkileridir.
MUKORAL nasıl kullanılır ?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Yetişkinlerde; tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 defa 1 ölçek (5 ml), sonra günde 2 defa
1 ölçek ile 8-10 gün devam edilir.
Çocuklarda;
0-2 yaş arasında: Günde 2 defa 1/4 ölçek (1,25 ml),
2-5 yaş arasında: Günde 3 defa 1/4 ölçek (1,25 ml),
5-12 yaş arasında: Günde 2-3 defa 1/2 ölçek (2,5 ml).
Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir.
Doktorunuz MUKORAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Uygulama yolu ve metoduAğız yoluyla alınır. Su veya meyve suyu ile sulandırılabilir.
UKORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
MUKORAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
-Bromheksin veya ambroksola karşı aşırı duyarlıysanız.
MUKORAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
-Böbrek, karaciğer hastalığınız veya peptik ülseriniz (midede, onikiparmak bağırsağında veya yutak borusunun alt kısmında gelişen ülser) varsa çok dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
MUKORAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıŞurup, yemeklerden sonra alınır.
Hamilelikİlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Yeterli klinik çalışma olmadığından hamileliğin ilk üç ayında, ancak zorunlu hallerde, fayda-risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirenlerde çok dikkatli kullanılmalıdır.
Araç ve makina kullanımıMUKORAL’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur; dikkatli olunmalıdır.
MUKORAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MUKORAL, sükroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. MUKORAL, metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat içerdiğinden aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı-Balgamın dışarı atılmasını engelleyebilecek kodein gibi öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
– Atropin (gözbebeğini genişletmek ve kalp durmasını önlemek için kullanılan ancak ter, tükürük ve mukus salgılarını azaltıcı etkisi olan bir ilaç) ve antimuskarinik (sinir sisteminde asetilkolin denilen bir kimyasal maddeyi bloke eden ilaç grubu), etki gösteren amantadin (parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç grubu), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), haloperidol (şizofreni tedavisinde kullanılan ilaç grubu), antihistaminikler (aleıji tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), prokainamid (kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer ilaçların (ipratropium-kronik akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu) mukoza salgılarının birikimine yol açabileceğini göz önünde bulundurunuz.
– Kalp glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç grubu), kortikosteoridler (ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan bir hormon grubu), bronkodilatörler (akciğerlerdeki bronş denilen havayollarını genişleten ilaçlar), diüretik (idrar oluşumunu artıran ilaçlar) ve antibiyotiklerle (mikroorganizmalara karşı etki gösteren ilaçlar) karşılıklı etkileşimi yoktur.
– İlaç hakkında henüz bir yorum bulunmamaktadır.